Erklæring fra styret i Euro Sko Norge AS angående Ecco, 29.04.2022

Konsernet har gjennom mange år hatt et betydelig og godt samarbeid med Ecco.

Styret i Euro Sko Norge AS er sterkt kritisk til den beslutningen styret i Ecco har tatt om å opprettholde sin virksomhet i Russland. Styret i Euro Sko Norge AS har derfor i ekstra ordinært møte i dag (29.04.22) iverksatt følgende tiltak;

  • Umiddelbart stoppe alle Ecco-kampanjer
  • Umiddelbart stoppe all markedsføring av Ecco i alle kanaler
  • Umiddelbart stoppe all kommunikasjon i alle digitale flater av Ecco-merket og -produkter
  • Umiddelbart fjerne Ecco-merket og alle Ecco-produkter fra våre websider

 

Styret erklærer samtidig at inntil Ecco har ryddet opp i sin situasjon i Russland kommer ikke selskapet til å levere nye ordre til Ecco.

 

Styret i Euro Sko Norge AS har i dag rettet et brev direkte til styret i Ecco med sterk kritikk av beslutningen knyttet til virksomheten i Russland og informert om de tiltak selskapet har iverksatt.